primitimas

primitimas
primitìmas sm. (2) išlaidos: Kaip jie nė vieno vargo ir nė vienų primitimų neskundė, idant jį atrast galėtų DP62. Notbaidės ... nei nakties tamsumais, nei vargu, nei primitimu ant anų brangųjų tepimų DP185. Norėdamas koryčią budavoti ..., išrokuoja primitimą, ar turėtų, kieko reik RBLuk14,28. \ mitimas; įmitimas; išmitimas; numitimas; pramitimas; primitimas; sumitimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • išmitimas — išmitìmas sm. (2) 1. Sut → išmisti 1: Žemė kas metą daugiaus nešė vaisių, nekaip išmitimui žmonių reikėjo M.Valanč. Duoda mums peną ir išmitimą Pron. 2. SD108 žr. 2 mitas 3: Palaidotas yra ... su didžiu ir brangumi išmitimù ir būdu DP182.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mitimas — mitìmas sm. (2) 1. → 1 misti 1: maitinimasis: Mitimas – tai tam tikri fiziologiniai vyksmai, susiję su gyvybei reikalingų maisto medžiagų priėmimu ir perdirbimu V.Laš. Kiekvienas gyvūnas turi savo mitimo būdą rš. 2. maistas, ėdesys: Iš tokio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numitimas — numitìmas sm. (2) 1. → 1 numisti: Ir numitìmas nematytas – tartum jam ėsti neduoda! Ds. 2. refl. Sut susilaikymas, dieta. mitimas; įmitimas; išmitimas; numitimas; pramitimas; primitimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramitimas — pramitìmas sm. (2) → 1 pramisti. 1. Sut, I prasimaitinimas: Sunkus pramitìmas buvo Pgg. Šimtas rublių tik an pramitìmo Krš. O vienok niekada namolei jis neparnešdavo žuvies daugiau, kaip kiek reikėjo ant pramitimo jam ir jo pačiai BsPII73. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumitimas — sumitìmas sm. (2) → 1 sumisti: Ir sumitìmai jo galvijų – tarytum iš tešlos nuplūkti! Ds. mitimas; įmitimas; išmitimas; numitimas; pramitimas; primitimas; sumitimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įmitimas — įmitìmas sm. (2) → 1 įmisti 1: Penimi galvijai suskirstyti į grupes pagal amžių, svorį, įmitimą sp. mitimas; įmitimas; išmitimas; numitimas; pramitimas; primitimas; sumitimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”